Anna

Jag är från Stockholm, men har nu bott i São Paulo sedan år 2002. Jag arbetar som psykoAnna Karin Björnsdotter Lindquistsocioterapeut inom Integral Psykoanalys och är också språklärare på Millennium Språkskola där vi använder en psykoterapeutisk undervisningsmetod utvecklad av psykoanalytikern Norberto R. Keppe.
 
Jag är utbildad pedagog och intresserar mig dessutom mycket för studien av psykopatologi, metafysik och psykosomatik. Ordet psykopatologi kommer ju ursprungligen från grekiskan, där psykhé betyder själ och patologia sjukdom. Psykopatologi betyder alltså själens sjukdom, människans psykiska sjukdom.

Jag anser att psykopatologi är den viktigaste kunskapen för en människa som vill utveckla sig. De problem vi ser i samhället; ekonomiska, sociala, fysiska och ekologiska har alla sin grund i vår psykopatologi och vägen till att lösa dem är att medvetandegöra dem.

Det är precis det som vi inom Integral Psykoanalys strävar efter.

Annonser