Om Djupsnack

Vi – Sofie, Anna och Helena – träffar varje dag i vårt arbete en mängd människor med olika livssituationer och frågeställningar, både här hemma i Sverige och i São Paulo, Brasilien, där vi allihop har arbetat från och till under många år.

I Sverige är det viktigt att framstå som lyckad och lycklig. Samtidigt är det få som känner sig så. Under ytan bär många på stora frågor som aldrig får plats. Allt är relativt – det finns inga riktiga svar. Detta gör ofta människor förvirrade och andligt hemlösa – utan grund att stå på.

Dessutom har Sverige blivit ett allt mer censurerande samhälle, där man inte alltid får säga rakt ut vad man tycker och tänker. Det finns ”korrekta” åsikter, och oliktänkande bemöts ofta hårt och aggressivt. Vi är med andra ord långt ifrån det öppna och toleranta samhälle vi tror oss om att vara, och den här likformigheten och censuren tyder på att det svenska samhället är väldigt sjukt (sociopatologiskt). Det här går naturligtvis ut över individen, som också blir sjuk som en följd – socialt ängslig, osäker, ilsken, spänd, även kroppsligt sjuk.

Vi arbetar med en psykoanalytisk metod kallad Analytisk trilogi – en tvärvetenskap byggd på tre områden: psykologi (vetenskap), filosofi och teologi. Metoden har utvecklats av en av Sydamerikas främsta psykoanalytiker och filosofer, Norberto Keppe, som menar att de tre ovanstående områdena hör ihop och inte bör studeras isolerade var för sig.

Genom denna metod har i alla fall vi lyckats få många svar på hur människan fungerar och hur man kan tolka och förstå sin omvärld. Inläggen och svaren till våra läsare kommer därför till stor del att vara grundade på denna metod samt på den mer än 10 år långa erfarenhet vi har av att arbeta med människor.

Vi har också i många år arbetat med organisationen STOPPA förstörelsen av världen, som håller i ett flertal voluntärprojekt i fr.a. Brasilien och också producerar TV-programmet med samma namn som kan ses på www.stop.org.br med svensk text.

Välkommen till Djupsnack.

Annonser