Sofie

Jag är ursprungligen från Västerås, men har bott tretton år i São Paulo, Brasilien, där jag har arbetat som psykosocioterapeut inom Analytisk trilogi (Integral psykoanalys).

I Brasilien är jag delägare i en skola som ger kurser inom områden som problemlösning, relationer på arbetsplatser, ledarskapsträning, stress och hälsa, osv. Vi har några viktiga skolprojekt här i Sao Paulo som fått mycket uppmärksamhet för resultaten där både elever, lärare och föräldrar varit väldigt nöjda, och därför arbetar vi nu mer och mer med kurser som riktar sig till just lärare. Själv arbetar jag mer med kurser och seminarier riktade till företag. I Sverige samarbetar vi med Svenska institutet för integral psykoanalys, som också arbetar med företagsträning och kurser.

Vi har också en vacker gammal kursgård i kurorten Cambuquira dit grupper kommer från hela världen, ofta från Sverige, för att göra terapeutiska resor med mycket intressanta teman vid sidan av att de får lära känna en helt ny sida av Brasilien.

I Cambuquira har vi under flera år arbetat med ett socialt och kulturellt projekt som idag omfattar yrkesträning för människor utan studiemöjligheter, dans- och konstlektioner för barn och vuxna, ekologiska odlingar och mycket annat. Jag har skrivit en artikel om våra projekt, som du kan läsa här. Runt tio procent av all vår omsättning i São Paulo går oavkortat till liknande projekt som ingår i den internationella organisationen Stoppa förstörelsen av världen.

Under mina fjorton år i Brasilien avslutade jag fördjupande studier och en vidareutbildning inom olika områden av Analytisk trilogi, fr.a. psykopatologi, psykosomatik och metafysik. Jag ger regelbundet föreläsningar och kurser inom de här områdena, och har föreläst både i Sverige, Brasilien och USA. I grunden har jag en fil.kand. i svenska, engelska och portugisiska och arbetar därför också ofta som översättare.

Annonser