Analytisk trilogi

Analytisk trilogi är en tvärvetenskaplig skola utvecklad av den brasilianske psykoanalytikern, filosofen och samhällsvetaren Norberto Keppe. Som psykoanalytiker grundade han Integral psykoanalys, baserad på sin långa erfarenhet av att behandla människors inre liv och problem. Denna metod kom att uppmärksammas för sin helhetssyn på människan och samhället, samt dess tidiga upptäckter på psykosomatikens område. För att veta mer om detta rekommenderar vi boken Hälsa genom medvetenhet, av Cláudia B. Pacheco.

Keppe studerade i sin ungdom till att bli präst men upplevde snart kyrkan som alltför sluten och världsfrånvänd. Han började i stället studera pedagogik, filosofi och psykologi, och kom att utbilda sig till freudiansk psykoanalytiker i Wien. Tillbaka i Brasilien arbetade han som psykoanalytiker på avdelningen för psykosomatisk medicin på São Paulos universitetssjukhus, där han framför allt tog emot patienter med kroniska sjukdomar och svårlösta fysiska problem. Genom kontakten med patienterna började han dock att märka av vissa brister i den freudianska teorin och kom att utveckla sina egna slutsatser gällande människans psyke, och därmed sin egen metod. Genom den psykoanalytiska behandlingen kom många av hans patienter att tillfriska rent fysiskt – en läkeprocess som Keppe beskriver i boken A Medicina da Alma (Själens läkekonst) från samma period.

Parallellt med detta fortsatte han också att studera både teologi och filosofi för att få en mer fullständig syn på människan. Under 70-talet kom han att samla sina teorier inom en och samma vetenskap, kallad Analytisk trilogi – vilket representerar en förening av vetenskap, teologi och filosofi. Norberto Keppe har skrivit över 30 böcker inom dessa områden samt inom bland annat samhällsvetenskap, metafysik och ekonomi.

En av Keppes kollegor, psykoanalytikern och författaren Cláudia Pacheco, grundade den internationella organisationen STOPPA förstörelsen av världen i Paris för exakt 20 år sedan. Den arbetar framför allt med medvetandegörelse om de grundläggande inre frågor som gör att vi människor förstör både vår planet och oss själva. STOP sysslar också med många sociala och kulturella projekt, och vi är alla aktiva deltagare inom flera av dessa volontärprojekt.

Vi blev tidigt intresserade av dessa idéer eftersom de erbjöd en både större och djupare syn på människan och världen än det mesta vi varit i kontakt med både inom religion, psykologi och politik. Integral psykoanalys presenterar intressanta och beprövade lösningar på hur människor kan må bättre, både psykiskt och fysiskt, samt hur man kan skapa ett bättre och mänskligare samhälle. Vi blev så fascinerade av detta studiefält att vi beslutade att flytta till Brasilien för att utbilda oss till psykosocioterapeuter vid det internationella huvudcentret för Analytisk trilogi i São Paulo. En psykosocioterapeut tar inte emot patienter för individuell terapi men kan undervisa och vägleda grupper genom terapeutiska workshops och kurser.

Här i São Paulo driver vi idag ett stort kooperativt utbildningsinstitut baserat på den trilogiska metoden. Vi tar också emot grupper, bland annat från Sverige, för kurser inom hälsa, stresshantering och relationer på vår kursgård i Cambuquira, i den brasilianska delstaten Minas Gerais.

Vi håller även föredrag och kurser internationellt, bland annat i Sverige där många aktiviteter och workshops hålls genom Svenska institutet för integral psykoanalys.

Annonser